A részeg ész dicsérete – Kiállítás [Magyar Múzeumok]

A politikai művészet nekimegy a politikai és a divatdiktátoroknak, de szubverzív gesztusai révén még inkább a konvenciónak, a megszokásnak, az úgynevezett józan észnek feszül. – Kiállítás a Trafóban.

A Trafó Galéria terében megvalósuló kiállításon képzeletbeli ruhák, színlelt divatkollekciók és ál-divatbemutatók kapnak helyet. A kiállítás Andersen a Császár új ruhája című meséjéhez hasonlóan, úgy tekint a ruhára mint valamiféle szimbolikus rétegre, melyet arra használ, hogy új nézőpontból mutasson rá társadalmi problémákra, a politika ill. az azzal szemben megfogalmazott kritika eszközeire.

Andersen a kiállításnak is címet adó meséje – bizonyos kiadásokban –a „Mese a józan észről” alcímet viseli. Az ismert történet példázatjellege abban ölt testet, hogy a finom, drága, láthatatlan kelme, melyet a két messziről jött – magát takácsnak kiadó – csaló sző, hogyan nem simul a császár testére, illetve arról, hogy ezt senki nem meri kimondani – csak egy kisgyerek. Az exemplum tehát a hatalom, a megmutatkozás és ún. józan ész háromszögellési pontjában értelmezendő. A hivalkodó, feltűnősködő, önmagáért való, divatmajmoló öltözködés: hatalmi reprezentáció, mondhatni pöffeszkedés, melyet a ravasz és csaló takácsok (ne feledjük, sok-sok pénzért vállalták a trollkodást) csellel kicsúfolnak, így a császár meztelenül vonul végig népe előtt, mondván, „most már tovább kell mennem, nem futhatok haza szégyenszemre”. A meztelen a király/császár kifejezés allegorikus használatának a nyugati kultúrában se szeri, se száma; rendszerint egy felfújt, túlértékelt vagy teljesen félreismert jelenséget nevezünk meg vele, amely köré a kortárs beszédrend, egyszerűbben fogalmazva a megszokások, a normák rutinja sző palástot – a külső szem számára gyakran értelmetlenül. Feltűnik e használat Marshall McLuhannél, erős kritikai éllel Theodor Roszaknál a medialitással, a közvetítéssel kapcsolatban. A köznapi nyelvhasználat abból indul ki, hogy a szavak megtévesztő ereje mögött ott van, ott rejtőzik tehát a valóság, melynek feltárása a kisgyerek dolga; a felismerést pedig maga a „józan ész” szavatolja. Erre még visszatérünk! […]

K. Horváth Balázs megnyitón elhangzott teljes beszédét a Magyar Múzeumi Egyesület Online magazinjában, és a Trafó honlapján lehet elolvasni.